NA RYNKU OD 2006 ROKU
POZNAŃ Wielkopolska
Grupa budowlana

ZAPYTAJKontakt

Przebudowie i modernizacji poddajemy istniejące już obiekty budowlane, które najczęściej w skutek upływu czasu straciły swoje walory użytkowe i estetyczne. Zastosowane materiały i rozwiązania nie spełniają już norm nowoczesnego budownictwa, podnosząc znacząco koszty użytkowania.

Oferta Grupy budowlanej GBW obejmuje:
 • doradztwo inżynieryjno-architektoniczne - formalności
 • pomoc w adaptacji budynków użytkowych na mieszkalne i odwrotnie
 • kosztorysowanie i wyceny
 • całościową realizację inwestycji, z wykorzystaniem najnowszych technologii i materiałów budowlanych
 • profesjonalny nadzór inżynieryjny
 • zagospodarowanie terenu po zakończeniu przebudowy
 Modernizacje budynków

Przebudowa i modernizacja to zakres prac, w wyniku których następuje poprawa parametrów użytkowych lub technicznych istniejących obiektów budowlanych, przy czym zostają zachowane charakterystyczne parametry: kubatura, powierzchnia zabudowy. Modernizacja - unowocześnienie, ulepszenie istniejących obiektów budowlanych prowadzą do zwiększenia jego wartości użytkowej. Obejmują prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych budynku. W ramach modernizacji może zostać wzbogacona architektura budynków.

Wykonujemy prace modernizacyjne:
 • termoizolacje i docieplenia budynków
 • prace elewacyjne i tynkarskie
 • wymianę pokryć dachowych wraz z systemem orynnowania
 • kompleksowe prace instalacyjne wod-kan-gaz i sanitarne
 • wymianę i unowocześnienie instalacji grzewczych i c.o.
 • kompleksowe prace elektryczne
 • przeprowadzenie prac wentylacyjnych i montażu systemu klimatyzacji
 • Po kilkudziesięciu latach użytkowania każdego obiektu, wiele elementów staje się przestarzałych, pochłaniających znaczne zasoby energetyczne i mało estetyczne a więc wymagają wymiany lub gruntownego remontu.

  Podnosimy wartość Twojej nieruchomości i zmniejszamy koszty eksploatacji ! .